معرفی واحد

با توجه به عنایت دولت محترم مبنی بر ضرورت ارائه انواع خدمات دولتی بصورت الکترونیکی و نظر به شیوع بیماری کرونا، پیرو بخشنامه وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ضرورت ادامه برگزاری کلاسها بصورت مجازی و برخط، دانشگاه صنعتی سیرجان خدمات آموزشی خود را بصورت غیرحضوری و مجازی به دانشجویان دانشگاه ارائه می دهد.