معرفی واحد

با توجه به عنایت دولت محترم مبنی بر ضرورت ارائه انواع خدمات دولتی بصورت الکترونیکی و نظر به شیوع بیماری کرونا، پیرو بخشنامه وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ضرورت ادامه برگزاری کلاسها بصورت مجازی و برخط، دانشگاه صنعتی سیرجان خدمات آموزشی خود را بصورت غیرحضوری و مجازی به دانشجویان دانشگاه ارائه می دهد.

معرفی دفتر آموزش‌های آزاد

آموزش و تحقیق مجموعه فعالیتهای نظام مند و روش مدار است که مهمترین نقش را در تولید علم و فناوری و دستیابی به توسعه همه جانبه را بر عهده دارد و در بین فرایند آموزش با بهره گیری از روش‌ها و راه های موثر بعنوان مهمترین عامل در توسعه، نقش تعیین کننده دارد.

یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور جهت ارائه آموزش‌های حرفه‌ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیت‌های موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریان‌های متنوع آموزش‌های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزش های آزاد» صورت می‌پذیرد.
«آموزش های آزاد» با هدف ارتقا سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می‌شود. چنین آموزش‌هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه‌ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان‌ها و صنایع کشور بنا نهاده می‌گردد.


مهم‌ترین دوره‌های «آموزش آزاد» در دانشگاه صنعتی سیرجان شامل موارد زیر است:
بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
آموزش دوره‌های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه‌ای
ارائه دوره‌های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه

اجرای آموزش‌های آزاد در دانشگاه صنعتی سیرجان توسط دانشکده‌ها صورت می‌پذیرد و «دفتر آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سیرجان» در راستای تحقق اهداف فوق در قالب ضوابط و آئین‌نامه مربوطه مسئولیت نظارت بر این دوره‌ها را دارد که این مهم از طریق صدور مجوز لازم جهت برگزاری این دوره‌ها قبل از آغاز و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها انجام می‌دهد.

شرح وظایف دفتر:

  • صدور مجوز برای اجرای دوره‌های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط دانشکده‌ها
  • نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده
  • بررسی گزارش‌های آماری دوره‌های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
  • تأیید نهایی گواهینامه‌های صادره برای پایان دوره‌های آزاد
  • برنامه‌ریزی در جهت شکوفایی استعدادهای دانشجویان خارج از قلمرو رسمی دانشگاه
  • تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی و بازرگانی